LEGAL INFO

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ:

Các điều khoản và điều kiện dưới đây chi phối tất cả việc sử dụng trang web CODEGEN WORLD và tất cả nội dung, dịch vụ và sản phẩm có tại hoặc thông qua trang web (cùng với Trang web). Trang web này do Daniel R. Doty thuộc sở hữu và điều hành (“Daniel”). Website được cung cấp tùy thuộc vào sự chấp nhận của bạn mà không sửa đổi tất cả các điều khoản và điều kiện có trong đây và tất cả các quy tắc, chính sách khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, Chính sách Bảo mật của Daniel) và các thủ tục có thể được xuất bản theo thời gian trên Trang này bởi Daniel (gọi chung là “Thỏa thuận”).

Vui lòng đọc Thoả thuận này một cách cẩn thận trước khi truy cập hoặc sử dụng Website. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập Trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các điều khoản và điều kiện này được coi là một đề nghị của Daniel, chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các điều khoản này. Trang web chỉ dành cho những cá nhân có ít nhất 13 tuổi.

Tài khoản và trang web CODEGEN WORLD của bạn. Nếu bạn tạo blog / trang web trên trang web, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và blog của mình và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản và bất kỳ hành động nào khác liên quan đến blog. Bạn không được mô tả hoặc gán các từ khoá cho blog của bạn theo cách gây hiểu nhầm hoặc bất hợp pháp, bao gồm cả cách để thương mại về tên hoặc danh tiếng của người khác và Daniel có thể thay đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ mô tả hoặc từ khoá nào mà nó cho là không phù hợp hoặc bất hợp pháp hoặc nếu không có khả năng gây ra Daniel trách nhiệm pháp lý. Bạn phải thông báo ngay lập tức cho Daniel về bất kỳ việc sử dụng trái phép blog, tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Daniel sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi hay thiếu sót nào của Bạn, bao gồm bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do hành vi hoặc thiếu sót đó.
Trách nhiệm của Người đóng góp. Nếu bạn vận hành một blog, bình luận về blog, đăng nội dung lên Website, đăng liên kết trên Website, hoặc bằng cách khác làm cho (hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào làm được) các tài liệu có sẵn bằng Website (bất kỳ tài liệu, “Nội dung” ), Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và bất kỳ tác hại nào phát sinh từ Nội dung đó. Đó là trường hợp không kể nội dung được đưa ra là văn bản, đồ họa, tệp tin âm thanh hay phần mềm máy tính. Bằng cách cung cấp Nội dung có sẵn, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:
việc tải xuống, sao chép và sử dụng Nội dung sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc quyền bí mật thương mại của bất kỳ bên thứ ba nào;
nếu chủ nhân của bạn có quyền sở hữu trí tuệ mà bạn tạo ra, bạn có (i) nhận được sự cho phép từ người sử dụng lao động để đăng hoặc cung cấp Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phần mềm nào, hoặc (ii) tất cả các quyền trong hoặc đối với Nội dung;
bạn đã tuân thủ đầy đủ các giấy phép của bên thứ ba liên quan đến Nội dung và đã làm tất cả những điều cần thiết để vượt qua thành công cho người dùng cuối bất kỳ điều khoản yêu cầu;
Nội dung không chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi rút, sâu, phần mềm độc hại, ngựa thành Trojan hoặc các nội dung độc hại hoặc phá hoại khác;
Nội dung không phải là spam, không phải là máy hoặc ngẫu nhiên tạo ra, và không chứa nội dung thương mại phi đạo đức hoặc không mong muốn được thiết kế để hướng lưu lượng truy cập đến các trang web của bên thứ ba hoặc tăng xếp hạng các công cụ tìm kiếm của các trang web bên thứ ba hoặc các hành vi phi pháp khác như lừa đảo) hoặc gây hiểu nhầm người nhận về nguồn tài liệu (như giả mạo);
nội dung không phải là nội dung khiêu dâm, không chứa các mối đe dọa hoặc kích động bạo lực đối với cá nhân hoặc tổ chức, và không vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai của bất kỳ bên thứ ba nào;
blog của bạn không nhận được quảng cáo thông qua các tin nhắn điện tử không mong muốn như liên kết thư rác trên các nhóm tin, danh sách email, các blog và các trang web khác và các phương pháp quảng cáo không được yêu cầu tương tự;
blog của bạn không được đặt tên theo cách sao chép độc giả của bạn vào suy nghĩ rằng bạn là một người hoặc công ty khác. Ví dụ: URL hoặc tên blog của bạn không phải là tên của một người không phải là bạn hoặc công ty không phải của chính bạn; và
bạn có, trong trường hợp Nội dung bao gồm mã máy tính, phân loại chính xác và / hoặc mô tả loại, tính chất, sử dụng và hiệu quả của các tài liệu, cho dù đó là yêu cầu của Daniel hay bằng cách khác.
Bằng cách gửi Nội dung cho Daniel để đưa vào Trang web của bạn, bạn cấp cho Daniel một giấy phép trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền và không độc quyền để sao chép, sửa đổi, điều chỉnh và xuất bản Nội dung chỉ nhằm mục đích hiển thị, phân phối và quảng bá blog của bạn . Nếu bạn xóa Nội dung, Daniel sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để xoá nó khỏi Website, nhưng bạn thừa nhận rằng việc lưu trữ tạm thời hoặc tham chiếu đến Nội dung có thể không được thực hiện ngay lập tức.